+46 40 88 000 info@pemasund.se

Våra fastigheter

Pemasund Fastigheter

Bildades 2014 i samband med att vi byggde nya kontors/lagerlokaler. I Fastigheten har vi även kontor och lager för uthyrning.

Förutom detta äger vi även mark utanför Malmö för framtida bostäder.

Vi arbetar på att bygga upp ett mindre bestånd av fastigheter.

 

 

Hyresfastighet i Eslöv

Hyresfastighet i Eslöv med fyra stycken lägenheter, övertagandet kommer att ske Augusti 2015.