+46 40 88 000 info@pemasund.se

Om Byggfirma Pemasund AB

Bakgrund

Peter och Mathias gick bygg och anläggning tillsammans i Oskarshamn, genom åren har de kompletterat med diverse kurser för att fortsätta utvidga sin kunskap inom byggbranschen. Tillsammans har de 40 års praktisk erfarenhet av att jobba som byggnadssnickare. De har också erfarenhet av att jobba utomlands, de jobba först i Tyskland och sedan i Norge, deras två sista år i Norge startade de eget tillsammans. 2001 flyttade de tillbaka till Sverige för att starta upp Pemasund i Malmö.

Pemasund har byggt runt 70 stycken villor, och har även stor erfarenhet av att utföra renoveringar och mindre tillbyggnader. De senaste åren har företaget gett sig på större projekt som entreprenörer till bland annat NCC, MKB, och Påhlssons fastigheter i Lund med flera. Pemasund har erfarenhet av att jobba med både privat- och företagskunder, och därmed har vi stor kunskap av att jobba på både små och stora projekt.

Lars-Magnus är civilingenjör, och genom åren har han kompletterat med kurser för att fortsätta bredda sin kunskap inom byggbranschen. Lars-Magnus har också erfarenhet av att jobba utomlands, han var i Tyskland 5 år, det var där han kom i kontakt med Peter och Mathias. Lars-Magnus började sedan jobba på NCC som arbetsledare, där har han växt i företaget och gått till att bli entreprenad- och projekt chef. Lars-Magnus har även arbetat som projekteringsledare på NCC och både styrt och projekterat många stora projekt. Detta har gett honom hög kompetens inom det teoretiska i byggbranschen, efter 15 år på NCC kom Lars-Magnus in som delägare till Pemasund 2014.

Sedan tiden i Tyskland 1997 har samarbete fortsatt, vilket ledde till att det kändes naturligt när Lars-Magnus kom in i företaget för att hjälpa till och vidareutveckla Pemasund. Tack vare deras olika erfarenheter kompletterar de varandra väldigt bra, med Peters och Mathias höga kompetens inom det praktiska och Lars-Magnus höga kompetens inom det teoretiska leder till att Pemasund kan utföra ett väl strukturerat arbete för sina kunder. Företaget har därför möjlighet att se projekten från olika håll, vilket gör att de bästa lösningarna kan nås för kunderna. Pemasund är en smal organisation, vilket ger ett stort personligt engagemang i företagets projekt och leder till nöjda kunder.

Mål och värderingar

Pemasund har många återkommande kunder, vilket vi är väldigt tacksamma över och alltid strävar efter. Pemasund tycker därför att det är väldigt viktigt med en bra kommunikation med våra samarbetspartner, för att se till att varje projektet flyter på som det ska. Därför väljer Pemasund att samarbeta med entreprenörer som har samma värderingar och prioriteringar; nöjda kunder, bra kommunikation och hög kvalité på utfört arbete.

 

Miljö & Samhällsfrågor

Pemasund har genomarbetade rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Där ingår bland annat;

  • Riskbedömning i varje projekt
  • Samordning och erfarenhetsåterföring mellan olika projekt
  • Uppföljning av kunskap och kompetens hos våra anställda
  • Har ett miljöledningssystem som baseras på kraven enligt ISO 14001

 

Praktik och Examensarbete

Pemasund samarbetar med både privata och kommunala yrkesgymnasier, och gjort i många år.

Pemasund är intresserade av att hjälpa till med examensarbeten om möjlighet finns. Därför uppmuntrar vi studenter till att höra av sig till oss och berätta om vad deras behov.

Läs mer om oss här